Propaganda

2022 m. vasario 24 d. Rusija užpuolė Ukrainą. Didžioji dauguma žmonių be Putino ir jo režimo pasmerkė ir Rusų tautą. Jie teigia, kad Putiną rinko rusų tauta, tad ji ir atsakinga už išrinkto diktatoriaus nusikaltimus. Šiuo atveju matyčiau dvi problemas, rinkimų skaidrumą ir propagandos pagalba praplautas žmonių smegenis.

Propagandą savais žodžiais trumpai apibūdinčiau  kaip dažniausiai (bet nebūtinai) klaidinančios informacijos pateikimo būdą, kai pagrindinis akcentas teikiamas ne pačios informacijos perdavimui, bet žmonių emocijų sukėlimui, per emocijas formuojant žmonių poziciją konkrečiais klausimais.

Svarbiausias akcentas, kad propagandos pagalba norima sukurti stiprias emocijas konkrečiu klausimu. Ar mes esame paveikti propagandos, siūlau pasitikrinti vertinant savo emocijas į tam tikrus klausimus. Pav. kaip aš reaguoju, kai kalba eina apie karą Ukrainoje, skiepus, LGBT bendruomenę ir t.t. ir t.t. Jei užsiminus apie kokią nors panašią temą pas jus „užverda kraujas“, o tikslių priežasčių įvardinti, kodėl taip yra negalite, pavyzdžiui į klausimą, kodėl nemėgstate LGBT bendruomenės tesugebata atsakyti, „nes jie tokie“, arba atvirkščiai, net patys nesuprantate, kodėl kai tik kalba pakrypsta šia tema iškart pradedate ginti jų teises, greičiausiai tai ne jūsų mintys, bet propagandos pagalba sukeltos neigiamos arba teigiamos emocijos konkrečiais klausimais. Tai labai gerai matosi aukščiau esančiame video, kai klausiama moteris nuo 3:33 min. Į klausimą, kaip manot kodėl Putinas įsakė pulti Ukrainą, ji atsakė, kad apsaugoti Rusiją, o kai buvo paklausta nuo ko, buvo akivaizdu, kad ji susidūrė su „akligatviu“, tai ne jos mintys, ji kalba jai primestais propagandiniais šablonais. Taip, propagandos pagalba gali būti sužadintos ir teigiamos emocijos. Pavyzdžiui meilė tėvynei. Pažiūrėkit, kaip Ukrainos karo metu iš ukrainiečių pusės daug vaizdų, video klipų, pakeliančių tautos dvasią – tai irgi propaganda. Mums juk nereikia, žinoti, kad  mes mylim tėvynę, mums reikia sustiprinti tą meilę. Sustiprinti taip, kad neišsigąstume net priešo.

Vat eilinė nuotrauka skelbiama žiniasklaidoje, be melo, bet turinti didžiulį emocinį užtaisą nukreipiantį kovai prieš okupantus.

viber_image_2022-03-04_18-41-02-344

Čia toks įdomesnis pavyzdys.

Ar propaganda pavojinga? Tikrai taip, net labai. Pasižiūrėkite kokia Ukrainos piliečių dvasia, kovoje su daug didesniu ir stipresniu priešu. Čia propagandos panaudojamo kilniais tikslais pavyzdys, bet kai ji naudojama piktam, pavyzdžiui tirono režimui sustiprinti, karo nusikaltimams paslėpti, ji taipogi tampa labai pavojinga nes pridaro labai daug blogo. Tai labai galingo užtaiso ginklas. Prisiminkime kaip buvo užgrobtas Krymas, ten vos ne „išskėstomis rankomis“ Rusijos karius sutiko, vos ne patys į priešo nelaisvę pasidavė ir vien dėl to, kad visą laiką į žmonių smegenis per ten veikusias medijos priemones buvo nuolatos skleidžiama Putino režimo propaganda. Situacija ženkliai pasikeitė, kai po Krymo aneksijos Ukrainoje susizgribo ir pradėjo intensyviai kovoti su Rusijos skleidžiama propaganda. 8 metų rezultatas akivaizdus.

 • Norėčiau atkreipti dėmesį, kad propagandai dažnai būdingas etikečių (neonaciai, vatnikai, antivakseriai, dabar jau uždraustas žodis kuriuo ankščiau buvo įvardijami LGBT atstovai ir pan.) oponentų grupei priskyrimas. Jei tenka išgirsti, ar savo kalboje vartojate panašius epitetus – jūs susidūrėte su propaganda arba esate ne tik propagandos auka, bet ir skleidėjas.
 • Dar pasitaiko, kai pateikiami iškreipti statistiniai duomenys, pav. kai LGBT atstovas padarys apklausą savo Feisbuko paskyroje, kurioje pagrinde bus tos pat žmonių grupės atstovai, nieko keisto, kad statistika bus stipriai iškreipta LGBT naudai. Tokia pateikta statistika yra stipri propaganda LGBT pusėn, nes neturintys pozicijos konkrečiais klausimais žmonės linkę pasirinkti daugumos pusę.
 • Lygiai taip pat galima vertinti ir žinių laidose kokio nors dalyko vertinimui pasitelkiamus gatvėje sutiktus žmones, kai į TV eterį įkeliami pagrinde tik tie asmenys, kurie pasisako norima linkme, priešiškai pasisakiusių įkeliant vos vieną, kitą, ar iš vis neįkeliant. Tai įvairių žinių tarnybų labai pamėgtas propagandos būdas. Objektyvios žiniasklaidos atveju, nušviečiami įvykiai ir faktai (faktas – tai objektyvus reiškinys kurio buvimą galima patikrinti. Teisingiausia, kai faktai pateikiami su nuorodomis į šaltinius), jokiu būdu neperteikiant emocijų atskiriant faktus nuo nuomonių (nuomonė yra subjektyvi iš prigimties, jos teisingumo neįmanoma patikrinti). Šiuolaikinės žiniasklaidos dažnai sau prisiskiriama užduotis – „palengvinimas“ žmonėms, perteikiant „suvirškintą“ nuomonę, kaip reikia suprasti faktus ir įvykius, o tai yra konkretus nuomonės formavimo pavyzdys – propaganda. Įsijunkite bet kurią žinių laidą, kad ir Lietuvoje ir pažiūrėkite, kiek žinių laiko skiriama faktų ir įvykių perteikimui, o kiek įvairioms nuomonėms. Nesvarbu, kad didžioji dauguma tų nuomonių nesukelia rimtesnių pasekmių. Problema, kad mes esame prie to pripratinami ir net nepastebime, kaip net ir svarbiais klausimais mums pateikiama „suvirškinta“ nuomonė, kuri iš esmės nesutampa su mūsų esybe, nusistatymais. Jei patys nesuprantate, kaip reikėtų interpretuoti konkrečius faktus, pasirinkite asmenis, kuriais pasitikite. Neleiskite žiniasklaidos priemonėms nuspręsti kokią nuomonę reikia Jums suformuoti konkrečiais klausimais.

orig

 • Būtent todėl aš paskutiniu metu beveik nežiūriu žinių laidų per televiziją. Nors ir su internetu yra problemos. Kadangi žmonės taupo laiką, dažnai peržvelgia naujienas perskaitydami tiktai straipsnių pavadinimus. Žurnalistai norėdami pritraukti daugiau skaitytojų saviems straipsniams, jų pavadinimus sukuria tokius, kad jie šokiruotų skaitytojus, o tai reiškia – sukeltų skaitytojams emocijas, kas yra konkretus propagandos pavyzdys. Moderuojant vien straipsnių pavadinimus galima formuoti žmonių nuomonę. Beje, pakoreguojant matomų straipsnių konkrečia tema skaičių, galima iškreipti realybę aukščiau aptartu būdu, visuomenei nereikšmingą temą pavaizduojant kaip labai aktualią, nors svarbi ji tėra labai mažai žmonių grupei.
 • Propagandai būdingas ir ne visos tiesos sakymas, nuslepiant neigiamas aplinkybes, ir paryškinant teigiamąsias. Kaip pavyzdį galima paminėti Tėvynės gynimo skatinimą, nutylint apie galimas pasekmes, tokias kaip galimas žūtis (kurios ir taip visiems yra suprantamos), taip emociškai iškeliant norą apginti tėvynę labiau už mirties baimę. Ukrainos karo metu dažnai tenka sutikti teiginius, jog „niekas nesitikėjo, kad mes taip ilgai atsilaikysim, mes jau nukovėm gerokai daugiau priešų, už jį, mes didvyriai, taigi nenuleiskim nosių, kovokim toliau“. Tokiuose pasisakymuose dažniausiai vengiama kalbėti apie sugriautus pastatus, infrastruktūrą, sugriautus žmonių gyvenimus ir kitus neigiamus niuansus, arba apie juos užsimenama, bet sumažinama jų reikšmė, teigiant kad mes viską atstatysim. Taigi, vertinant pagal šį požymį, tai propaganda. Domėdamasis propagandos pavyzdžiais iš Ukrainiečių gaudančių propagandos „perliukus“ sužinojau, kad Rusijoje, kai mokykloje mokomasi istorijos, yra vadovėlis „Rusijos pergalės“, šiame vadovėlyje išsamiai aptariamos visos per Rusijos istoriją vykusios pergalingos kovos. Šiame vadovėlyje nėra paminėta nei viena kova, kurią Rusija pralaimėjo. Na, vertinant pavadinimą, tai kaip ir teisingai, jis tik apie pergales, bet kokią nuomonę susidarysit skaitydami tokį vadovėlį? Kad Rusija niekada nepralaimi, vien tik laimi. Kokia bus suformuota vaiko nuomonė? Iš melagingų faktų negali būti suformuota teisinga nuomonė.

Grįžkime prie Rusijos tautos kaltės, kai kalbama apie Putino režimo nusikaltimus. Aukščiau įkeltame video matosi, kaip Rusijos piliečiai aklai tiki Putinu. Tai pasiekta stipria Putino komandos propagandine veikla prieš savo tautą, kurios pagalba galima sakyti „išplautos žmonių smegenys“ ir žmonės aklai garbina, tiki Putinu, patys nesuprasdami kodėl. Putino išrinkimą Rusijoje lėmė ne žmonių protas, žmonių viltys siejamos su konkrečiu politiku ir jo rinkimine programa, bet suderintas, kvalifikuotas ir masinis propagandinis darbas ir jo pagalba sukurtas Putino įvaizdis rinkėjų smegenyse. Taipogi alternatyvių informacijos šaltinių draudimas.

Taigi, ar galima kaltinti Rusų tautą už Putino ir jo režimo nusikaltimus? Manau – ne.  Karys, vykdantis Putino įsakymą ir žudantis civilius žmones, šaudantis į atominę elektrinę, taip asmeniškai kaltas už padarytus karo nusikaltimus, juk bijant nepaklusti vado įsakymui, galima bent jau nepataikyti ir šaudyti į laukus, bet eilinis Rusijos rinkėjas už karą – ne. Todėl nekaltinkim visų rusų už karo nusikaltimus. Nesakau, kad jiems nereikia taikyti sankcijų. Reikia, ir būtinai, nes jos stabdo karą prieš Ukrainą. Rusijos žmonės tampa netiesioginėmis karo aukomis, kaip kad aukomis yra tapę ir nekalti Ukrainos civiliai gyventojai. Tokia karo realybė. Bet skanduoti „Ruskij bojevoj karabl idi na%$#i“ mums nederėtų. Taip, Ukrainos tautai ši skanduotė labai reikalinga, nes jei reikia pakelti pasipriešinimo dvasią, bet Rusijos okupantų, kurie galėtų būti siunčiami lauk, mūsų šalyje šiuo metu nėra, propagandinį, agresiją keliantį šūkį naudoti prieš tautą, prieš kurią šiuo momentu mes nekovojam, nemanau kad etiška. Ne tik ne etiška, bet ir pavojinga. Kaip minėjau, propaganda yra labai stiprus „kovinis užtaisas“ galintis „sprogti“ bet kurią akimirką. Jam „sprogus“ gali pradėti reikštis agresija prieš kitos tautybės asmenis, panašiai kaip prieš žydus Vokietijoje prieš Antrąjį pasaulinį karą, o vėliau gana greitai susilauktume „nuskriaustųjų tėvynainių vaduotojos“ reakcijos. Norit kovoti, eikite savanoriu į Ukrainą ir skanduokit šį šūkį su nauda ir sau ir aplinkiniams, o Lietuvoje tokiu šūkiu tik skatinam tautinę nesantaiką ką beje ir konstitucija draudžia. Nesvarbu, kad kalbos pareigūnas mano, kitaip. Jis tik žmogus, pats nesuprato, kaip Ukrainos (skatinanti tautiškumą) propaganda paveikė ir jį, ir propagandos paveiktas padarė tai, ką sveiku protu vertindamas jis nebūtų padaręs. Išvis, karas labai daug emocijų keliantis procesas, reikia nemažų pastangų susivaldymui, kad neišsprūstų emocijos į išorę. [Šį tekstą parašiau prieš paviešinant Rusijos karių įvykdytas Bučios civilių gyventojų žudynes. Tai rodo, kad problema ne tik nusistatymas prieš Ukrainiečius ties kuriuo padirbėjo vietinė propaganda, bet ir šiaip bendras mentalitetas supuvęs, tad konkrečios tautos problematika dar gilesnė, nei maniau ankščiau, nors tai propagandos, kaip labai pavojingo ginklo reikšmės nemažina.]

Tiesa, noriu atkreipti dėmesį, kad teigdamas, jog ir Ukrainiečiai naudoja propagandą aš nesakau, kad jie daro kažką blogo, priešingai nei Putino režimas. Putino režimo propaganda iškraipo faktus, jos propaganda skirta karo nusikaltimams slėpti. Lygiai taip pat, kaip ir kitos priemonės, kaip kad pavyzdžiui vežiojamas krematoriumas, kurio pagrindinė paskirtis mano supratimu ne karių deginimas, kaip teigiama žiniasklaidoje, bet karo nusikaltimų slėpimas, slepiant nužudytų civilių kūnus. Nėra įrodymo, nėra nusikaltimo – nusikaltėlių „darbo“ principas. Aišku ir žuvusių karių skaičiaus mažinimas prisideda prie nusikaltėlio, įkaitais paėmusio visą tautą, tolimesnio autoriteto didinimo.

Ukrainiečių propaganda, kaip jau minėjau, skirta tautos kovinės dvasios pakėlimui, o tai sakyčiau kilniausias propagandos panaudojimo būdas. Jei žmonių tinkamai neparuoši, karas paprastai įneša baimę, sumaištį, neviltį, beviltiškumą, kas veda prie garantuoto pralaimėjimo. Žmonių tinkamas psichologinis nukreipimas leidžia neišsigąsti net gerokai didesnio priešo.  Taipogi, darau prielaidą, jog ukrainiečiai propagandą pasitelkę ir siekdami įgyvendinti tam tikrų kovinių veiksmų. Teko aptikti ukrainiečių „brukamą“ informaciją, jog prie Kadyrovo kareivių nužudymo prisidėjo Rusijoje dirbančio FSB pareigūno nutekinti duomenys. Nors užmuškit, netikiu. Bet toks, mano nuomone, karo metu leistinas melas, sukels nepasitikėjimą priešo viduje ir pagelbės kovoje su juo. Taip, kad propagandą vienareikšmiškai naudoja abi kovojančios pusės, tik Putino režimo atveju, propaganda tai įrankis nusikaltimų slėpimui bei nusikaltėlio autoriteto tolimesniam didinimui, o ukrainiečių atveju, tai tik dar vienas ginklas, kuris naudojamas nepažeidžiant kariaujančios šalies garbės.

Dar vienas klausimas, kurį norėčiau paliesti. Kaip kovoti su propaganda? Labai dažnai siūloma uždrausti nepalankias vykdomajai valdžiai propagandos priemones. Aš tai laikau pačiu blogiausiu sprendimu, koks tik gali būti. Drausti bet kokią kitą informaciją/propagandą, reiškia palikti tik vieną valdančiųjų palaikomą faktų interpretavimo versiją, tai reiškia kurti dar vieną naują Putino režimą pas save namuose. Negalima drausti jokių propagandų. JAV prezidentas Dž. Karteris yra pasakęs: „Nuostoliai, kuriuos patiria visuomenė dėl laisvos, tegul ir nelabai atsakingos spaudos, visada ir visur bus mažesni už tą žalą, kurią patirs visuomenė ribojant žodžio laisvę“. Geriausias kovos su propaganda būdas, mano nuomone yra tik vienas – propagandos demaskavimas bei žmonių mokymas atpažinti propagandą.

Daugiau literatūros:

Pavyzdžiai:

 • Turbūt naujausias propagandos pavyzdys dėl pranešimo kurį paplatino CNN. Pranešime teigiama, jog 1300 Elonui Muskui priklausančios įmonės Starlink palydovinio interneto ryšio terminalų buvo išjungti. Būtent šis interneto ryšys stipriai pagelbėjo karo Ukrainoje pradžioje ir toliau labai stipriai gelbsti Ukrainos karinėms pajėgoms. Saugaus ir patikimo internetinio ryšio nutraukimas suduotų stiprų smūgį Ukrainos kariuomenės pajėgumams. Dėl šio pranešimo Feiginas užklausė Aleksėjaus Arestovičiaus (nuo 14:42 min.), į ką Arestovičius atsakė, kad jei net menkiausia problema nutinka fronte jis apie tai sužino labai greitai, o apie tokį svarbų dalyką, kaip interneto sutrikimai jis negavo dar nė vieno pranešimo. Šį kartą tikiu, jog dėl šios propagandos kaltas CNN, nors gali propagandą skleisti ir Arestovičius. Nepamirškim, kad Elonas Muskas palaiko Respublikonus, o CNN palaiko demokratus, o dabar rinkimai ant nosies, taip kad pilnai tikėtinas tyčinis propagandos skleidimas, bet surištas jis ne tiek su karu Ukrainoje, kiek su rinkimais JAV.
 • Karo pradžioje man pažįstamas atsiuntė paveiksliuką, teigdamas, kad šiais laikais negalima tikėti niekuo, net CNN. viber_image_2022-02-27_11-25-51-007

Žvilgtelėjęs į šį paveiksliuką, iškart atkreipiau dėmesį į „CNN“ ženkliukus. Pirma mintis, kad sufabrikuoti tokius vaizdus labai lengva. Su paprasčiausia grafikos apdorojimo programa, net pradedančiajam vartotojui nereikėtų daugiau nei pusvalandžio. Tada žvilgtelėkim į žinutės turinį ir atleiskit, bet save gerbianti kompanija, jei sugalvotų meluoti, nu tikrai nedarytų tokių nesąmonių, ant kurių taip lengvai ją galima būtų pagauti. Štai ir patvirtinimas – vienas, du.

Tai pakankamai paplitęs melo būdas. Jei perskaičius žinutę, jinai jus šokiravo, iškart suabejokite jos autentiškumu. Jai informacija jums kelia emocijas, daug šansų, kad tai propaganda, o propagandos paskirtis pastaruoju metu dažniausiai melas. Kaip minėjau, tokį paveiksliuką sukurti neužtruks daugiau nei 30 min. Kas tokios propagandinės melagienos autorius? Tereikia atsakyti į klausimą, kam gali būti naudinga sukompromituoti tokius naujienų šaltinius, kaip „CNN“, karo Ukrainoje metu. Mano įsitikinimu, tai gali būti naudinga tik Rusijos pusei. Kažkaip net nekeista, kad šią „melagieną demaskavo“ prorusiško turinio skleidėjai. Kai pats sukuri melagieną, labai nesunkiai gali ją ir paneigti, tuo labiau, kai paneigimo tekstą ruoši tuo pat metu, kaip ir pirminį tekstą :).

Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad „melagienų demaskavimas“ realiai gali būti eilinė melagiena. Rusijos – Ukrainos kare tokių „melagienų demaskavimo“ atvejų mačiau ne vieną, kurios iš esmės buvo  melagienos, kaip ir aukščiau pacituotame pavyzdyje.

Prie to pačio melo skleidimo būdo norėčiau atkreipti dėmesį į ekranvaizdžių rodymą, be nuorodų į šaltinius. Jei pamatysite kur nors video patalpintą ekranvaizdį iš kokio žiniatinklio, dokumento, ar mokslinio tyrimo, suveskite „googlėje“ matomą ekranvaizdyje straipsnio pavadinimą, ir ieškokite tos žinutės patvirtinimo oficialiuose šaltiniuose. Konkrečią nuotrauką patalpinau tik pavaizdavimui į ką reikėtų atkreipti dėmesį:

Orlauskas

Matome straipsnio pavadinimas – „Vytautui Landsbergiui įteiktas apdovanojimas „Už nuopelnus teisingumui““, Suvedam šį pavadinimą „Google“ paieškoje ir randam patvirtinimą „www.lrt.lt“ svetainėje, taipogi „www.15min.lt“ svetainėje. Iš ekranvaizdžio matosi, kad originalus vaizduojamas pranešimas buvo patalpintas „15min“ svetainėje. Taigi, faktas patvirtintas, juo tikėti galima. Aš taip pasitikrinu visus bent kiek įtarimų sukėlusius pranešimus. Kaip minėjau, tokius ekranvaizdžius padirbti nereikia net specialių įgūdžių, net mokinukas tokį ekranvaizdį gali padirbti per keliolika minučių.

Šiek tiek sudėtingiau su judančio vaizdo padirbinėjimu, bet šiais laikais net ir tai įmanoma. Apie už žmogaus esantį žalią ar kitą vienspalvį ekraną, kurį vėliau galima pakeisti bet kokiu vaizdu, pavyzdžiui stiuardesių draugija, tai jau pasenusi technologija. Daug pažangiau atrodo tokie veido pakeitimai, priverčiant žmogų „pasakyti“ tai, ko jis gyvenime nebūtų pasakęs.

Taigi, šiais laikais, kai per video išgirstat ką nors sakantį, ko iš to žmogaus nesitikite, iškart įtarkite jog tai feikas. Beje, Zelenskio feikinis video tikrai prastos kokybės. Žemesniame video feikai atrodo daug natūraliau, akivaizdu, kad programinė įranga „vakaruose“ tobulesnė  :).

 

Beje, tai naudojama ne tik su žinomais žmonėmis. Šiandien man kolega rodė ištrauką iš žinių laidos, kurioje kalbėjo eilinis gydytojas. Žinių laidos ištrauka truko gal 10 minučių, ir tos ilgos kalbos metu gydytojas „pasakė“ trumpą frazę – „visus į Ukrainos ligonines patekusius Rusijos belaisvius reikia kastruoti“. Pirmiausiai abejonių sukėlė tai, kaip žinių tarnybos tokius teiginius praleido į eterį. Šiais laikais net keiksmažodžius užtušuoja, o čia kurstymas atlikti karo nusikaltimą. Žiniasklaidos priemonės, jei praleidžia tokius kurstymus, yra skatinimo daryti karinį nusikaltimą bendrininkės. Antras dalykas, kas kliūna, kad tas trumpas teiginys sukelia labai, labai stiprias emocijas. To pakanka įtarti jog video – feikas. Pamačius tokio tipo video reikėtų suprasti, kad užtenka pakoreguoti to daktaro pokalbio vos kelias sekundes ir gaunam labai, labai stiprų propagandinį užtaisą. Nors vėliau žiniasklaidoje perskaičiau, kad konkretus atvejis gali būti tikras, kad tai tebuvo daktaro emocijų pasireiškimas matant karo žiaurumus, už ką jis nuoširdžiai atsiprašė (ir tokiu savo neatsakingu poelgiu Ukrainos autoritetui padarė didelę žalą), bet kadangi visi šaltiniai, kuriose pavyko rasti „fakto“ patvirtinimą, nekeliantys pasitikėjimo, taip ir liko neaišku faktas tikras ar falsifikuotas. Bet kokiu atveju, lygiai taip pat gali būti paviešinti „pakoreguoti“ bet kokie kiti vaizdai.  Taip, kad išgirdus/pamačius tokio turinio žinutes, būtinai nepasiduokit emocijoms, visuomet jas vertinkite kritiškai, tikrinkite jų autentiškumą kituose šaltiniuose.

Dar norėčiau atkreipti dėmesį į dažną propagandos būdą, kai per žinių laidas pateikia realius, tikrus faktus, bet juos interpretuoja savaip. Pavyzdžiui, rodo Rusijos kariuomenės subombarduotų miestų vaizdus, o žinių diktorius teigia, kad tai padarė „Ukrainos nacistai“. Čia užtenka įjungti logiką ir prisiminti, jog būtent tuose miestuose įsitvirtinę Ukrainos kariškiai, jei tikėti Rusijos žiniasklaida, gaunasi kad Ukrainiečiai naikina patys save, o ne Rusijos okupantus. Dar vienas niuansas, kuris pjaunasi su logika, tai kad iki Mariopolio Ukrainos oro pajėgoms priskristi yra labai pavojinga, dėl ten dislokuotų Rusijos pajėgų zenitinių sistemų, o miestai pagrinde bombarduojami iš lėktuvų mėtant iki 0,5 tonos svorio bombas, apšaudomi sunkiąja artilerija, kurią tenai naudoja Rusijos pusė, o ir fronto linija nutolusi gerokai per toli, kad ukrainiečiai galėtų paleisti į Mariopolį turimas raketas, be to ukrainiečių turimų raketų gerokai per mažai, kad galėtų taip sunaikinti miestą, koks jis yra dabar. Miestas akivaizdžiai sunaikintas ne tokiais pajėgumais, kuriuos turi miesto gynėjai, kas akivaizdžiai paneigia Rusijos propagandos teiginius.

viber_image_2022-03-27_07-03-43-292

Tas pats buvo ir su dramos teatro pastatu Mariopolio centre, prieš kurį iš abiejų pusių buvo gerai matomi užrašai „vaikai“. Prieš ataką, Rusijos žiniasklaidoje buvo pateikta informacija, jog ten slepiasi Ukrainos kovotojai. Po atakos, kai pastatas buvo sunaikintas iš lėktuvo numetus dvi 0,5 tonos bombas (kur Ukrainos lėktuvai priskristi neturi galimybės dėl Rusijos kariuomenės zenitinių sistemų), ir paaiškėjo jog ten slėpėsi motinos su vaikais, Rusijos žiniasklaida pateikė, jog tai padarė Ukrainos karinės pajėgos. Na čia realiai logikos užtenka suprasti, kur yra tiesa.

Iš Rusijos pusės 2022-04-05 buvo patalpintas video apie tai, kaip Mariopolyje pasidavinėja Ukrainos kovotojai, kaip vėliau paaiškėjo, būtent tie Ukrainos kovotojai buvo paimti į nelaisvę kitose vietose, o į Mariopolį buvo atvežti tiktai propagandiniam video sukurti (20:13 min).

Kas liečia Mariopolį, užkliuvo dar vienas Rusijos pusės video, kuriame nuolatos buvo brukama mintis, kad Mariopolio gynėjai nori pabėgti iš apgulties. To patvirtinimui net perukus rado (5:01 min., video tik stiprių nervų žiūrovams), kurie buvo švarut švarutėliai, kai aplinkui viskas buvo nuklota dulkių sluoksniu, kas rodo, kad mergina tuos perukus greičiausiai atsinešė su savimi, ir visas video tai tik propaganda paremta melu.

Video apie tai kaip Mariupolio gyventojai susirinko ir referendumu nubalsavo… Viskas atrodo gražiai, paimta iš žinių laidos, kaip ir galima būtų tikėti tuo kas skelbiama. Tame siužete matome grupelę iš ~50 žmonių. Akivaizdus šou, kuriuo norma pavaizduoti, jog ~50 žmonių referendumu nubalsavo dėl kažkokio tai svarbaus punkto už visus ~500`000 Mariupolio gyventojus. Eilinis pavyzdys, kaip per žinių laidas pateikiama propaganda gali būti demaskuojama vien tik logikos pagalba, bet tam reikia skirti dėmesio, o jei tokią info išgirdote per televizorių veikiantį fone pav. valgio darymo metu ji gali praeiti pro visus “logikos filtrus“ ir nusėsti pasąmonėje tarsi nenuginčijamas užfiksuotas faktas.

Įrašo “Propaganda” komentarai: 8

 1. Viskas taip.
  Nors leisti transliuoti propagandą manyčiau blogai.
  Lietuvos rusai, absoliučiai dauguma, žiūri TIK Rusijos TV su kasdieniniu kalimu į galvą kad ukrainiečiai ir lietuviai yra fašistai, kvailiai, pavergti JAV – kartais tai pažiūriu.
  LT rusams neprieinama ALTERNATYVI info nes nėra kokybiškų kanalų rusų kalba ar nėra kažko geresnio – pakeisti žiūrėjimo įpročius LABAI sunku. Tad tiesiog nebentrasliuoti Rusijos propagandos (pasiūlant alternatyvas) – normalus sprendimas.
  Čia matyt reikia skirti propagandą nuo tiesiog melo. Iki karo Rusija dar pakenčiamai melavo, ant ribos. Dabar kai propaganda transliuoja “joks karas nevyksta“, “miestus bombarduoja patys ukrainiečiai“, “0 žuvusių“ – tai jau grubus melas ir tikrai verta uždaryti jį.
  Taip pat ir su vakcinavimu. Per TV leisti diskusijas apie čipavimą ir ‘natūralaus imuniteto’ naudą nevertėtų – ne visi žmonės supranta skaičius ir faktus, o yra paveikus šūkiams ‘vakcinos žudo!’.

  • Kad nėra adekvačių kanalų rusų kalba, tas tai taip, bet tai ne pagrindas uždrausti. Kam pas mus LRTV? Jei per ją pradės po 5 min. per dieną rodyti visokių propagandinių klišių demaskavimą, visi žmonės žinos atsakymą kiekvienam paveikto propagandos žmogaus “argumentui“.
   Taip, drausti lengviausia, bet tai toli gražu ne “nekalta idėja“.

   Mes privalom išmokti atpažinti propagandą, o ne visomis priemonėmis ją drausti. Nuo propagandos nepabėgsi. Panaikinus alternatyvios informavimo/propagandos versijas, paliekant vieną informavimo/propagandos versiją atitinkančią valdančiųjų politines pažiūras, mes ir toliau turėsim propagandą, tik varomą viena kryptimi ir taip nutiesim tiesų kelią į dar vieną Putino režimą, kuris alternatyvią informaciją/propagandą draus ir kitose srityse.

   Kategoriškai negalima atrišti rankų valdantiesiems įduodant į rankas monopoliją valdant tai, ką gali girdėti Lietuvos pilietis. Putinas tai jau padarė, rezultatas akivaizdus.

   Tarp kitko, pasiskaityk papildomoje literatūroje apie propagandos metodus ir pabandyk jų paieškoti Lietuvos žiniasklaidoje, esu garantuotas kad nustebsi.

   • Jau daug metų aš kasdien ‘bendrauju’ su vatnikais, žiūriu skaitau propagandą, turiu patirties. Pažįstu tą auditoriją, manau kad žinau kaip jie mąsto.
    O realiai – nemąsto visiškai. Daliai žmonių protas neveikia. NEVEIKIA argumentai, neveikia faktai, niekas. Jei žmonėms kažką aiškino 20 metų, jis savo pasaulėžiūros nepakeis nei nuo 1 laidos, nei nuo 10 nei nuo 100. Jis tiek tiesiog nežiūrės. Ne veltui sakoma, kad kažkas pasikeičia tik pasikeitus kartoms.
    Propagandos demaskavimas veikia tik protingoje auditorijoje. Dėja, apie 1/3 visuomenės dalis nėra labai protaujanti. Ir Lietuvoje ir Rusijoje. Tai kaip maži vaikai, labai maži. Jų neįtikinsi kad reikia kažką daryti ar nedaryti.

   • Tai kad manot, kad oponentų neveikia faktai, tamsta esate neteisus. Problema kad jie vadovaujasi faktais iš kitos propagandos pusės nei tamsta.
    Turiu kelis draugus, kurie kiekvienam mano pateiktam faktui įrodančiam Rusijos agresijos neteisėtumą, pažeria 10 kontraargumentų, kuriais jei tikėti, tikrai galima būtų suabejoti pradine pozicija. Problema ta, kad dažniausiai nei vienos pusės, nei kitos pusės faktų 100% tikrumo niekur nėra galimybės patikrinti. Viskas susiveda į tai, tiki tuo šaltiniu ar ne.

    Aš čia matau labai didelę problemą Lietuvos žiniasklaidoje, kuri susikompromitavusi, ir kurios pateiktais “faktais“ žmonės netiki.

    Kaip pavyzdį galiu paminėti Nemiros Pumprickaitės komentarą tiesioginio LRT eterio metu, po 2022 sausio 13d. Tada jinai pasakė, kad kai kalbėjo I. Šimonytė, visi ant scenos buvę žmonės atsistojo, tik vienas LR Prezidentas nesugebėjo pakelti savo užpakalio. Pasakyta buvo taip, kad akivaizdžiai nebuvo svarbus pats atsistojimo ar neatsistojimo faktas, svarbios buvo tiktai neigiamos emocijos išsakytos mūsų dabartinio prezidento adresu. Buvo sudaromas vaizdas, tarsi Prezidentas turėjo atsistoti, kaip mažas berniukas troleibuse priėjus vyresnio amžiaus moteriai. Įdomiausia, kad LR Prezidentas, tuo metu, kada kalbėjo I. Šimonytė buvo atsistojęs. Vertinant tai, kokią panieką Prezidento “neatsistojimui“ per eterį perteikė žiūrovams, aš tokį žurnalistės elgesį vertinčiau kaip grubią melagingą propagandą, nukreiptą prieš konkretų asmenį, kurį konkuruojantys įtakingi politiniai sluoksniai nori išstumti iš politikos.

    Čia tik vienas pavyzdys, kai LR medijos priemonės melagingą propagandą skleidžia net prieš pagarbos nusipelniusias LR institucijas, o tokių melagingos propagandos atvejų galima sutikti gerokai daugiau.

    Kai žmonės pradeda nepasitikėti, net nacionaliniu transliuotoju, jie informacijos ima ieškoti ir kituose šaltiniuose, kad galėtų patvirtinti ar paneigti išgirstus “faktus“. Tai nėra blogai. Blogai būna, kai nustoja klausyti alternatyvių ir apsistoja tik ties viena galima versija.

    Dėl tamstos paskutinio posto, kai iš teksto trykšta emocijos, oponentus vadinate “vatnikais“ (tai yra konkretus propagandos – etikečių klijavimo oponentams metodo naudojimas), siūlau dar kartą įvertinti propagandos įtakos galimybę tamstos pozicijai konkrečiu klausimu. Ar tikrai, tai ką parašėt jūsų asmeninės mintys?

 2. Iš 1 fakto darai didžiausias išvadas? 🙂
  Rodos panašiai daro Rusijos propaganda 😉
  (pvz vakar per visus Rusijos kanalus ir internetą transliuoja kažkokio lietuvio pasisakymą kad Lietuvoje nėra maisto todėl jis atvažiavo į Baltarusiją apsipirkti. Išvada: Lietuvoje badas).
  Pamenu ir aš mane 2008 metais labai sukrėtusį atvejį kai LR kažkokio anoniminio kalbėtojo lūpomis transliavo Rusijos propagandą ‘Gruzija užpuolė ir ėmė žudyt taikius osetinus ir tik Rusijos kariai užėmę 1/5 Gruzijos juos išgelbėjo’. Bet tai buvo ar atsitiktinumas ar redaktoriaus žioplumas.. 1 FAKTAS bet ne tendencija. Reikia žiūrėti visumą o ne pavienes klaidas. O visuma gera ir vis geryn. Dabar jau visi turi supratimą kas yra propaganda.
  BEJE.
  Skaičiau teisingą psichologo pasisakymą kodėl dauguma rusų už Putiną ir MELĄ, net jei supranta kad tai melas: nuskriausti Rusijos žmonės jaučiasi netvirtai. Atlyginimas mažas, policija siaučia, nėra tvirtumo gyvenime. Todėl valstybė psichologiškai jiems yra atrama. Taip, yra nuspardyti šunyčiai kurie glaudžiasi prie savo kankintojo nes nieko kito neturi. Argumentai jų nepaveiks. Tik pavyzdžiai, JŲ reali patirtis ir daug laiko.

  • Dėl išvadų iš vieno fakto, tai jei teisingai supratau į ką taikoma, tai ne fakto, o dėmesio atkreipimo į būdingus požymius, ir ne išvados, bet pasiūlymas.

   Jei kalba dėl vieno fakto Lietuvos televizijoje, tai patikėk, jų yra gerokai daugiau. Konkrečiai jį parinkau, nes jis nesusijęs su kitomis jautresnėmis temomis.

   O dėl psichologo komentaro, tai čia tik vieno žmogaus nuomonė. Nors ir specialisto, bet jis tik žmogus, o žmonės klysta. Kas man kliūna, šio psichologo išvadoje, tai kad artimoje aplinkoje turiu jau 4 žmones, kurie pateisina Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visi šie žmonės uždirba pakankamai nemažus atlyginimus, policija Lietuvoje jiems grėsmės nekelia, gyvenime “stovi“ gana tvirtai, tad Rusijos smurtas jiems savigarbos, pagal cituoto psichologo žodžius kaip ir neturėtų sukelt. Nebent viena išlyga – jie turi emocinį ryšį su „didingąja Rusų tauta“. Du iš tų 4 mano pažystamų, kraujo ryšio su Rusija neturi jokio.

   Kai pradėjau gilintis į pasyvaus namo statymo specifiką susidūriau su gana nauju dalykų vertinimu, tiek man, tiek ir daugumai visame pasaulyje – „kompleksinis mąstymas“. Karinėje srityje, tai labai gerai pavaizduoja invazija į Iraką, kurią strategavo būtent kompleksinio planavimo specialistas, o ne konkrečių sričių, tokių kaip artilerija, oro pajėgos ir pan. individualiai. Pasyvaus namo projektavime irgi nieko nepasieksi, jei visas namo sritis vertinsi atskirai, ta prasme atskirai vėdinimą, atskirai namo apšiltinimo sluoksnį ir pan. Ne viską reikia vertinti kompleksiškai orientuojantis į konkretų rezultatą kurį nori pasiekti.

   Siūlau atkreipti dėmesį į tokius, greičiausiai girdėtus teiginius, kaip „neturintis analogų pasaulyje“, „plačioji tėvynė“ ir panašiai aukštinančius Rusijos piliečių savivertę ir ją keliančius aukščiau kitų tautybių, kitų rasių. Tie kas tokių šūkių nuolatos klauso per visas pasiekiamas žiniasklaidos priemones pradeda tikėti savo nacijos išskirtinumu. Čia kyla asociacijos su „Arijų“ rase nacistinėje Vokietijoje. Dar atkreipčiau dėmesį, į per Rusijos televiziją transliuojamą labai didelį filmų kiekį apie Antrąjį pasaulinį karą, kur Rusijos didvyriai dažnai turintys vos ne antgamtinių galių, triuškina piešą. Kaip taisyklė, filmuose vaizduojami tik Rusijos didvyriai, ignoruojant kitų sąjungininkių įtaką. Žiūrint tokius filmus, paišosi vaizdas, kad nacius sutriuškino tiktai Rusijos „nenugalimoji“ armija. Jei gilinsimės toliau, vaizdas tik ryškės. Rusijoje buvo FORMUOJAMAS žmonių mąstysenos stereotipas propagandos pagalba. Nuo jo nukentėjo ne tik Rusijos piliečiai, bet visi Rusišką televiziją žiūrintys, įvairių tautybių žmonės, sukūrę emocinį ryšį su „didingąja“ Rusijos tauta.

   Konkretaus psichologo vertinimas, sakyčiau gana siauras, propagandai suteikiantis per mažai reikšmės, vertinama tik pagal siaurą psichologo įvaldytą sritį. (Nemačiau pačio straipsnio, vertinu tik pagal tai ką parašei). Taip, negalima atmesti ir galimų kitų niuansų įvardintų tame straipsnyje, bet esu įsitikinęs, kad tai „lašas jūroje“ vertinant propagandos įtaką. Tai tik patvirtina per mažą skiriamą dėmesį “propagandai“.

 3. Konkrečiai dėl propagandos transliuojamos per Lietuvos medijos priemones, kuri nukreipta prieš Lietuvos prezidentą. Visai neseniai, per „M1“ ar „M1+“ išgirdau kaip diktorius liaupsino Tapiną dėl tokios sėkmingos akcijos renkant pinigus Bairaktaro įsigijimui ir kaip jis peikė Lietuvos Prezidentą, kad jis neprisidėjo prie šios akcijos net būdamas aukščiausiu Lietuvos kariuomenės vadu. Neigiamų epitetų (emocijų sukėlimui) skaičius buvo perteiktas gerokai didesnis, nei čia parašiau. Jei logiškai pagalvoti, tai ten Tapino sigalvota akcija, iš dalies yra ir jo paties reklamos akcija. Tai kad Prezidentas neprisidėjo, prie konkretaus asmens paskelbtos akcijos, visai nereiškia, kad jis nepadarė gerokai daugiau pagalbos Ukrainai srityje. Prezidento peikti dėl to kad jis neprisidėjo prie kažkokio žurnalisto asmeniškai paskelbtros akcijos tikrai negalima. Aš irgi neduočiau nei cento nei vienai akcijai, kurią paskelbtų Tapinas, konkrečiai dėl Tapino asmenybės, kai Ukrainos kariuomenei jau paaukojau maždaug pusę savo mėnesio atlyginimo ir toliau remiu. Prezidentą galima peikti tik dėl to, ką jis turėjo padaryti, kaip prezidentas, o to nepadarė. Peikti už tai, ko neprivalėjo daryti ir nepadarė, kategoriškai negalima. Čia eilinė situacija kaip ir su “neatsistojimu kai kalbėjo Šimonytė“.

 4. Dar dėl to pačio Lietuvos prezidento. Vienas kolega užsiminė apie labiausiai nevykusius prezidentus ir kaip faktą paminėjo, neseniai pasakytą kalbą seime. Aš asmeniškai klausiau dalį tos kalbos, ir galiu pasakyti, kad pasakyta ten buvo gana taikliai ir į temą. Mano kolega vienareikšmiškai tos kalbos net neklausė, o tik pacitavo iš kažko išgirstą frazę apie „netikusią kalbą“. Visokių per Lietuvos medijos priemones transliuojamų propagandų pagalba susiformavo iškreiptą stereotipą prezidento atžvilgiu ir įrodinėk jam, kad jo pasaulėžiūra iškreipta kaip ir Rusijos piliečių, pirmame šio straipsnio video. Labai sunku sulaužyti jau suformuotus stereotipus. Ir svarbiausiai jam aiškinu, kad jis yra stipriai paveiktas propagandos, bet jis man aiškina, kad jis neklauso jokių medijos priemonių. Nors ir nelabai įtikinamai skamba toks jo pasiteisinimas, bet propagandinių šūkių galima prisiklausyti ir iš propagandos prisižiūrėjusių draugų, nebūtina tiesiogiai tos propagandos klausytis.
  Labai daug propagandos Lietuvoje nukreiptos prieš Lietuvos piliečius. Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda vienas iš tų asmenų, prieš kurį Lietuvos medijos priemonėse galima išgirsti labai daug neigiamai nuteikiančios propagandos.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s